Fa En
مزایای استفاده از سیستم عرشه برای قفسه بندی پالت راک
مزایای استفاده از سیستم عرشه برای قفسه بندی پالت راک
1399/06/19 | تعداد نظرات :0
سیستم عرشه در قفسه بندی پالت راک بهترین نوع قفسه بندی در انبارهای نگهداری مواد اولیه می باشد در سیستم عرشه می توان پالت ها در کنار هم نه بر روی هم قرار داد.
جهت ثبت درخواست خود برای قفسه بندی فضاسازان امین بر روی دکمه روبرو کلیک نمایید.