Fa En
آشنایی با بایگانی و قفسه بندی کتابخانه های عمومی
آشنایی با بایگانی و قفسه بندی کتابخانه های عمومی
1399/05/05 | تعداد نظرات :0
حجم اطلاعات امروزه به طور چشمگیری رشد کرده است که آن را پدیده ی انفجار اطلاعات نامگذاری کرده اند. این باعث شده که کتابخانه ها به دلیل مشکلاتی که وجود دارد نتوانند به طور جامع و دقیق این اطلاعات را ارائه کنند.
جهت ثبت درخواست خود برای فضاسازان امین بر روی دکمه روبرو کلیک نمایید.