Fa En
وظایف انباردار در برابر قفسه های انبار چیست؟
وظایف انباردار در برابر قفسه های انبار چیست؟
1398/08/26 | تعداد نظرات :0
وظایف انباردار یکی از مهمترین بخش های این شغل است که به آن توجه شده است. در این مقاله همه چیز را در رابطه با اهمیت وظایف انباردار خواهید یافت.
آشنایی و معرفی انواع انبارداری
آشنایی و معرفی انواع انبارداری
1398/09/04 | تعداد نظرات :0
انواع انبارداری از لحاظ نوع ساختمانی به سه دسته مختلفی تقسیم میشود از انواع انبارداری میتوان به سرپوشیده، پوشیده و روباز اشاره نمود.
شیوع ویروس کرونا و ایجاد یک ایستگاه بهداشتی در انبارها
شیوع ویروس کرونا و ایجاد یک ایستگاه بهداشتی در انبارها
1399/04/02 | تعداد نظرات :0
انبارها نیز هماننند دیگر فضاها در معرض ویروس کرونا قرار دارند. برای پیشگیری از ویروس کرونا بهتر است ایستگاه های بهداشتی را در انبار خود قرار دهید که در این مقاله با آنها آشنا خواهید شد.
جهت ثبت درخواست خود برای فضاسازان امین بر روی دکمه روبرو کلیک نمایید.