Fa En

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

مبنای محاسباتی و آنالیز مقاومت مصالح بر اساس استاندارهای معتبر جهانی در زمینه سازه‌های فلزی و توسط نرم افزارهای مهندسی همچون ETABS، SAP۲۰۰۰ انجام می‌شود و تمامی محصولات در ابتدای پروژه با آزمایشات مختلف مکانیک در حد تخریب قرار می‌گیرند تا بدینوسیله اطمینان لازم نسبت به محاسبات و طراحی انجام شده حاصل شود و ورقهای مصرفی عبارتند از: ST. ۳۷ و ST. ۱۲ بر اساس استاندارد Din. ۱۶۲۳ و از تولیدات مجتمع فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد. 

۱) جدول مشخصات فریمهای راک تولیدی

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

۲) جدول بازوهای تولیدی

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

۳) جدول پانل‌های تولیدی

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

۴) مقاطع بازوهای تولیدی برای طول‌ها و بارگذاری‌های مختلف

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

۵) جدول مشخصات نبشی‌های تولیدی

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

۶) جدول مشخصات صفحه پیچ و مهره‌ای

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

۷) جدول مشخصات پانل‌های راهروبندی

مبنای محاسباتی و نوع ورق مورد استفاده

                       

جهت ثبت درخواست خود برای فضاسازان امین بر روی دکمه روبرو کلیک نمایید.